Soru 1:

Fen bilimleri dersinde öğretmenin verdiği ödev için bir model kullanan Dilek yanına da açıklamaların bulunduğu karton posteri yerleştiriyor.

 

Görevi: Canlıya ait kalıtsal bilgileri taşır ve canlının hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirir.

Yapısı: Çift zincirli sarmal yapıda olup nükleotid adı verilen yapıların karşılıklı dizilimi ile oluşur.

 

Buna göre Dilek’in konu hakkındaki bilgisi ile ilgili;

 

 1. DNA’nın yapısı hakkında yanlış bilgiye sahiptir.
 2. DNA şeklini yanlış model ile ifade etmiş
 3. DNA’nın görevi hakkındaki bilgisi doğrudur.

 

yargılarından hangileri doğrudur?

 

A) I ve II                                                            B) I ve III                   C) II ve III                                                     D) I, II ve III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 2:

DNA, Gen, Nükleotid, Kromozom kalıtsal materyalleri verilmiştir.

 

 

Bu materyallerin basitten karmaşığa doğru sıralandığı modeller yapılmak istenmektedir.

Bu sıralama nasıl olmalıdır?

 

A)                                                       B)

                    

 

C)                                                       D)

                   

 

 

 

 

Soru 3:

Aşağıda hücre çekirdeğinde bulunan bazı kalıtsal yapılara ait tanımlar ve bu tanımlara ait olabilecek kalıtsal materyaller verilmiştir.

 

 

Kalıtsal bilgilerle bu kalıtsal bilgilere ait tanımlar aşağıdakilerden hangisi gibi eşleştirildiğinde doğru olur?

 

A)

 

 

B)

 

 

C)

 

 

D)

 

 

 

1

a

 

1

b

 

1

b

 

1

a

 

2

b

 

2

a

 

2

a

 

2

b

 

3

c

 

3

d

 

3

c

 

3

d

 

4

d

 

4

c

 

4

d

 

4

c

 

 

 

 

 

 

 

Soru 4:

Yukarıdaki kalıtsal materyalin bazı yapıları a, b ve c ile ifade edilmiştir.

 

Bu yapılarla ilgili,

 1. Hücrenin yapı birimi olan nükleotid a ile ifade edilen bölümdür.
 2. Canlıya ait göz rengi boy uzunluğu gibi özelliklerin bulunduğu genler b ile ifade edilen bölümdür.
 3. Hücrenin yönetici molekülü olan kromozom c ile ifade edilen bölümdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

 

A) I ve II                                                            B) I ve III                   C) II ve III                                                     D) I, II ve III

 

 

 

Soru 5:

Kerem evde bulduğu boncuk, tel ve kürdanlarla DNA’daki nükleotidlerin dizilimini modelleyen bir etkinlik yapmıştır.

 

Sadece Kerem’in yaptığı DNA modeline göre;

 

 1.  DNA’nın karşılıklı zincirlerinde belirli nükleotidler belirli nükleotidlerle eşleşir.
 2. DNA molekülü çift zincirli ve sarmal bir yapıya sahiptir.
 3. DNA hücrenin yönetici molekülüdür ve gelişmiş canlı hücrelerinde çekirdekte bulunur.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir.

 

A) I ve II                                                            B) I ve III                   C) II ve III                                                     D) I, II ve III

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 6:

 

 

 1. Zincirlerdeki boş nükleotidlerin karşısına uygun nükleotidler gelir.
 2. Çift zincirli olan DNA zincirleri bir fermuar gibi açılarak ikiye ayrılır.
 3. Birbirinin aynısı iki DNA molekülü oluşur.

 

Öğretmeninin yazdırdığı DNA’nın eşlenmesi ile ilgili notları arkadaşından isteyen Doğukan notları yazarken sıralamada hata olduğunu fark etmiştir.

Buna göre, diziliş sıralamasını nasıl yazarsa doğru bir sıralama yapmış olur?

 

A) 1-2-3          B) 1-3-2          C) 2-3-1          D) 2-1-2

 

Soru 7:

Tabloda kalıtımla ilgili kavramlar ve tanımları yer almaktadır.

 

Verilen tanımların kavramlarla doğru olarak eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 

 

 

 

 

Soru 8:

Aşağıda canlılara ait bazı göz renkleri ve bu renklere ait fenotip ve genotip bilgileri verilmektedir.

 

 

Göz rengi genleri G ve g ile belirtilmiştir. Sadece yukarıdaki bilgilerle;

 1. Kahverengi ve mavi renk ifadeleri göze ait fenotip ifadeleridir.
 2. Kahverengi göz geni mavi göz genine baskın bir karakterdir.
 3. Saf döller çekinik melez döller baskın geni belirtir.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

              

A) I ve II                                                            B) I ve III                   C) II ve III                                                     D) I, II ve III

 

 

 

 

 

Soru 9:

Bir araştırmacı Mendel’in çalışmalarını incelemek amacıyla iki bezelye bitkisinin tozlaştırıyor ve sonucunda oluşan 800 yavrunun 600 tanesinin baskın özellikte gene sahip yavrular oluştuğunu gözlemliyor.

 

Buna göre çaprazlanan bezelyeler ile ilgili;

 

 1. Bezelyelerin çiçek rengi inceleniyorsa her ikisi de kesinlikle melez döl mor çiçekli olmalıdır.
 2. Bezelyelerin genotipleri Melez baskın x Saf baskın olabilir.
 3. Oluşan yavruların yarısı saf döl yarısı melez döle sahip olmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

 

A) I ve II                                                            B) I ve III                   C) II ve III                                                     D) I, II ve III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 10:

Mendel, F1 dölünde açığa çıkan özelliği baskın ve F1 dölünde kaybolan özelliği çekinik olarak tanımlamıştır. Bir organizma, bir çift zıt özellikçe melez olduğunda, sadece baskın özelliği gösterir sonucunu çıkarmıştır. Buna baskınlık yasası denir.

               Mendel mor çiçekli bezelyeleri tozlaştırdığında yavru döller de beyaz çiçekli bezelyeler olduğunu gözlemliyor.

 

 

 

 

 

Mendelin sadece bu çalışması sonucunda;

 

 1. Tozlaştırılan çiçeklerin ikisinin de genotipleri melez döldür.
 2. Beyaz çiçek rengi geni mor çiçek rengi genine göre çekinik özelliktedir.
 3.  Oluşan yavru döllerin çaprazlanması durumunda mor çiçekli bitki elde edilebilir.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

 

A) I ve II                                                            B) I ve III                   C) II ve III                                                     D) I, II ve III

 

Soru 12:

 

Şekildeki soy ağacı, bir ailedeki genetik hastalığın aile içinde bireyler arasında taşınmasını göstermektedir.

 

Hastalık geni çekinik bir genle taşındığına göre,

 

 1. 3 ve 4 numaralı bireylerin genlerinde bu hastalık kesinlikle bulunmaktadır.
 2. 1 ve 2 numaralı bireylerin sağlıklı çocukları olabilir.
 3. 3 numaralı birey hem anne hem de babasından sağlıklı gen almış olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

 

(Yalnız ● ve ■ hasta bireyleri göstermektedir.)

 

A) I ve II                                                            B) I ve III                   C) II ve III                                                     D) I, II ve III

 

 

 

 

 

Soru 13:

Aşağıda verilen soy ağacına göre kan bağı ile ilgili yerlerdeki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

Var

Yok

2 ile 8 arasında kan bağı

 

 

3 ile 6 arasında kan bağı

 

 

4 ile 7 arasında kan bağı

 

 

8 ile 9 arasında kan bağı

 

 

3 ile 7 arasında kan bağı

 

 

 

A)                    B)                    C)                      D)